Намиране на файлове с Power Query в Ексел и функцията HYPERLINK

File locator 03.3

Постоянна връзка.