Намиране на файлове с Power Query в Ексел и функцията HYPERLINK

File locator 01.1

Постоянна връзка.