Как да използваме Clipboard за по-ефективна работа

Clipboards 04

Постоянна връзка.