Flash Fill в Excel – някои особености

Flash Fill е един изключително полезен инструмент в Ексел, с който можете бързо и лесно да обработвате текст. В това кратко видео Камен Мицев показва нагледно как се използва той. За съжаление в живия живот данните, с които работим не винаги са толкова чисти и подредени, както във видеото на Камен. И тогава резултатите на Flash Fill могат да ни подведат или разочароват.

Един типичен каазус с Flash Fill

Долната таблица съдържа 15-на имена.

Flash Fill

Нека се опитаме, както е показано във видеото, да извлечем името и фамилията от всяка клетка

Flash Fill

Резултатът обаче е различен от това, което очакваме. Всъщност това, което получаваме е абсолютно същото като в оригиналната колона.

Flash Fill

Защо е така?

Flash Fill всъщност задейства Machine Learning (ML) алгоритъм, който на базата на първите няколко примера, разбира какво искаме да направим и го повтаря. Но понеже първите имена в списъка се състоят само от име и фамилия, ние записваме същото като в оригиналната колона. Тогава алгоритъмът разбира, че ние искаме да повторим съдържанието на оригиналната клетка. Това показва на практика колко умни са такива алгоритми и колко близо до човешкото мислене е изкуственият интелект. Той не е способен да оцени, че ние желаем да извлечем първото и последното име. Затова трябва да му помогнем  (нарича се supervised learning).

Слизаме един ред по-долу и въвеждаме първото и последното име.

И сега един трик – за да задействаме Flash Fill, можем да използваме клавишна комбинация CTRL + E. Важно е курсорът да е в колоната, в която искаме да се появи резултатът. А той в случая е по-добър.

Но вижте клетките, оцветени в жълто. Алгоритъмът на Flash Fill приема твърде буквално кое е последното име. Не е чак толкова умен (по-точно обучен), за да знае, че в България понякога е възможно фамилията ти да е от две имена, разделени с тире. Затова връща само второто име от фамилията, в случая Boneva и Stolarska. Следователно трябва да го обучим още малко, като му покажем още един пример:

Flash Fill

Бинго! Имаме това, което искаме – на всеки ред само име и фамилия.

Заключение

Нека обобщим какво научихме от този пример:

  • В живия живот данните, с които работим не са така подредени и чисти, както са в клиповете и статиите, с които се показват възможностите на Ексел. Това не означава, че Ексел не работи, просто трябва да знаем как да го използваме
  • Flash Fill е ML алгоритъм, който се нуждае от обучение. Колкото по-добре го обучим – толкова по-добре ще свърши работата вместо нас. На прост български казано – трябва да установим всички възможни случаи и да му покажем по един пример с тях
  • НЕ Е задължително да даваме примери като започнем от горе надолу. В нашия случай подадохме примери на втори, четвърти и дванайсти ред
  • CTRL+E е клавишната комбинация за Flash Fill. Важно е курсорът да е в колоната, в която искаме да получим резултата

Flash Fill не е единственият инструмент в Ексел, който използва изкуствен интелект. Друг такъв инструмент е Ideas (Analyze data), с който Ексел сам анализира вашите данни и ви подава идеи за интересни тенденции

Публикувано в Хитрини. Постоянна връзка.