Как да използваме Clipboard за по-ефективна работа

Clipboards 03

Постоянна връзка.