Как да използваме Clipboard за по-ефективна работа

Clipboards 02

Постоянна връзка.