Как да използваме Clipboard за по-ефективна работа

Clipboards 01

Постоянна връзка.