Автоматично сортиране в Ексел

Auto sort 5

Постоянна връзка.