Автоматично сортиране в Ексел

Auto sort 4

Постоянна връзка.