Автоматично сортиране в Ексел

Auto sort 3

Постоянна връзка.