Автоматично сортиране в Ексел

Auto sort 2

Постоянна връзка.