Автоматично сортиране в Ексел

Auto sort 1

Постоянна връзка.