Две формули за изчисляване на CAGR в Excel

Изчисляването на Compound Annual Growth Rate или CAGR в Excel е важно за всеки, който се занимава с инвестиции и финансов анализ. В тази статия ще покажа как лесно да изчислите CAGR в Excel, използвайки както обикновена формула, така и функцията RRI. Продължете да четете, за да научите повече!

Какво е CAGR и защо е важно?

CAGR (Compound Annual Growth Rate) представлява средният годишен темп на растеж на инвестиция за определен период от време, като се предполага, че печалбите се реинвестират в края на всеки период. Това е ключов показател, който помага на инвеститорите да разберат как инвестициите им се развиват във времето и да сравнят различни инвестиционни възможности.

Това горното го написа ChatGPT. Ако ви се струва, че четете на патагонски, то е защото машинката ползва хиляди статии написани по темата CAGR, където разни умници го обясняват по този начин. А иначе, с думи прости казано, CAGR е средният годишен процент на изменение на някакъв показател за даден период.

Вижте таблицата по-долу. Тя показва стойностите на някакъв показател, например цена на акция на една компания, за годините 2019-2023.

2019 2020 2021 2022 2023
100 130 90 180 150

Представете си, че сте купили една такава акция през 2019 на цена 100 евро и сте я продали през 2023 на цена 150. Междувременно цената се увеличавала и спадала през годините. В крайна сметка без значение какво се е случвало между покупката и продажбата на тази акция, за вас като инвеститор е важно, че сте инвестирали 100 евро през 2019 и сте получили 150 през 2023. Как ще изчислите средната годишна доходност за периода, за да може да сравните колко добра е тази инвестиция с други алтернативи?

Отговорът е – CAGR

 

с CAGR може да изчислите средното нарастване за последните 5 години на цените на имотите или средният поцент на спад на избирателната активност за последните 6 изборни кампании. По този начин се елиминират спадовете и ръстовете и придобивате обща представа средно на година какво е било изменението.

Как се изчислява CAGR?

За да изчислите CAGR, използвате следната формула:

CAGR=(Крайна СтойностНачална стойност)1Брой Години1

Пример за изчисляване на CAGR в Excel

Нека разгледаме горния пример, но този път вместо години, имаме адресите на клетки A1, B1, C1, D1 и Е1:

A1 B1 C1 D1 Е1
100 130 90 180 150

За да изчислим CAGR използваме следната формула:
=((E1/A1)^(1/(COUNTA(A1:E1)-1)))-1

Защо използваме COUNTA(A1:E1)-1?

Нека да разгледаме тази част от формулата по-подробно

  1. COUNTA(A1:D1): Тази функция брои всички непразни клетки в диапазона A1:D1. В случая с вашите данни това ще върне стойност 5, защото имате пет стойности (100, 130, 90, 180, 150).
  2. Брой периоди: За изчисляване на CAGR, броят на периодите е броят на годините между началната и крайната стойност. Ако имаме стойности за 5 години (5 пълни клетки), броят на периодите всъщност е 4 (защото разглеждаме интервалите между стойностите). Затова изваждаме 1 от общия брой клетки, за да получим правилния брой периоди. Знам, че звучи объркващо. И аз самият го бъркам. Но представете си го така – през 2023 година купувате акцията, продавате я през 2024. Колко години сте я държали? Не са две, а една, нали?

Изчисляване на CAGR с функцията RRI в Excel

Функцията RRI в Excel е предназначена за изчисляване на CAGR и значително улеснява процеса. Тя има следния синтаксис:
RRI(nper; pv; fv)

  • nper: Броят на периодите (години).
  • pv: Началната стойност на инвестицията (Present Value).
  • fv: Крайната стойност на инвестицията (Future Value).

За примера по-горе, формулата би изглеждала така:
=RRI(COUNTA(A1:E1)-1; A1; E1)

Както виждате – формулата е доста по-проста и интуитивна.

Можете да намерите повече информация за функцията RRI в документацията на Microsoft.

Заключение

Изчисляването на CAGR в Excel е лесно и може да се извърши както чрез обикновена формула, така и с помощта на функцията RRI. Надявам се, че тази статия ви е помогнала да разберете как да изчислите CAGR и да използвате тези техники във вашите финансови анализи. Не забравяйте да споделите тази статия с вашите колеги и приятели, които също могат да имат полза от тези знания!

Публикувано в Формули. Постоянна връзка.