Запазено име в Ексел – History

Reserved names in Excel 03.01

Постоянна връзка.