Запазено име в Ексел – History

Reserved names in Excel 02.05

Постоянна връзка.