Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.6

Постоянна връзка.