Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.5

Постоянна връзка.