Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.4

Постоянна връзка.