Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.3

Постоянна връзка.