Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.2

Постоянна връзка.