Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 02.1

Постоянна връзка.