Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.6

Постоянна връзка.