Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.5

Постоянна връзка.