Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.4

Постоянна връзка.