Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.3

Постоянна връзка.