Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.2

Постоянна връзка.