Формула за разреждане на ракия в Excel

LAMBDA 01.1

Постоянна връзка.