Excel за напреднали – опит за анализ на предлаганите курсове

Наскоро реших да прегледам какви курсове по Excel за напреднали се предлагат на пазара. Един вид да си сверя часовника с професионалистите, които правят обучения по Excel, за да пиша адекватни и стойности статии в блога. Речено-сторено – потърсих в Гогол и на бърза ръка намерих една дузина обучения по Excel за напреднали. Вероятно пропускам още много, но мисля, че и так се очертаха няколко тенденции, които ще споделя в следващите редове. В края на статията ще намерите и линкове към тези обучения. Изрично подчертавам, че моят опит за анализ са само лични размишления по темата и не давам каквито и да е съвети за покупка на който и да е курс.

Първоначални впечатления

Бързият преглед на съдържанието на учебните програми на курсовете показва следното:

Цените, където са обявени, варират от 100 до 260 лева. Продължителността на курсовете е от 6 до 50 часа като не винаги е ясно дали става въпрос за астрономически часове или за учебни такива (от 45 минути). Интересното е, че няма пряка връзка между продължителност и цена. Курс от 15 часа струва около 100 лв., а курс от 8 – 220 лв.

Логично с оглед на обстановката в последните 2 години, по-голямата част от курсовете включват и някакъв елемент на он-лайн обучение – видео уроци, неприсъствено обучение и др.

По-голямата част от фирмите, предлагащи курсове по Excel имат два модула – Excel за начинаещи и Excel за напреднали. Срещат се и вариации с три модула. Много ярко се открояват няколко фирми, които освен модулите за начинаещи и напреднали, предлагат и курсове по отделни теми като пивот таблици, графики, анализи с Excel, в които очевидно се достига до по-голяма дълбочина в дадената тема. Понеже този подход ми харесва ще спомена въпросните фирми: Мицев Център, ITraining, Training Academy и Devise Expert. Наясно съм, че всяка една фирма може да предложи и custom обучение по дадена тема при запитване.

Анализ на учeбните програми на курсовете по Excel за напреднали

Една картинка казва повече от хиляда думи! Ето кои са най-често споменаваните думи в програмите на разглежданите курсове по Excel за напреднали:

Excel за напреднали

Анализът е направен по моята методика за анализ на текст, а графиката е от типа word cloud и разбира се също е направена в Ексел. При тази графика колкото по-често споменавана е една дума, толкова по-голяма е тя.

Както се вижда функциите са основна част в програмите на всички курсове. Думата „данни“ излиза на второ място по споменаване и това се дължи на факта, че в Ексел все пак се работи с данни и в програмите са залегнали голям брой функции, техники и методи за „обобщения на нечислови данни“, „представяне на данни“, „изчисления с данни“, „организиране на данните“ и т.н.

Пивот таблиците, графиките и форматирането на числа и текст (вкл. Conditional formatting) са следващите по популярност.

Сравнително често се срещат предпечатна подготовка и печат (Print), работа с дати, създаване на макроси, Data validation, Named ranges.

Изненада за мен е масовото преподаване на сортиране, филтриране, адресиране (абсолютно и относително). Това си е базово знание за работа в Ексел. Моят син го учи миналата година в училище.

А защо въобще се преподават субтоталите – една остаряла и отдавна изместена от пивот таблиците техника – нямам никаква идея.

Кои са функциите, които се преподават?

Следващия облак от думи показва кои са най-често преподаваните функции

Excel за напреднали

Разбира се цар VLOOKUP и брат му HLOOKUP се открояват на челните места. Плътно следвани от INDEX в компанията на INDIRECT, IFERROR и RANDBETWEEN. За мен тази популярност на RANDBETWEEN е необяснима. Хубава функция е, но с много специфично и особено приложение.

Другите по-полуряни функции са тези за работа с текст (RIGHT, LEFT, не рядко се споменава и Text-to-Columns), за работа с дати (DATEDIF, NETWORKDAYS, WEEKDAY, TODAY) и за обобщаване (SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, AVERAGEIF)

Малко коментари от мен

Ако се съди по съдържанието на учебните програми, един типичен курс по Excel за напреднали е с времетраене 10-15 часа, струва около 150-200 лв. и предлага на курсистите знания как да обработват данни с функции и пивот таблици, как да ги обобщават с графики и как да си оформят файловете за печат. Чат-пат се преподават макроси, Data Validation, заключване на файл или работен лист.

Личното ми мнение е, че това се вписва в определението „напреднал“ от … края на миналия век. Шокиран съм, че повече от 10 години след въвеждането на Power Pivot, DAX, Power Query, Power BI, те не са засегнати дори бегло в курс по Excel за напреднали. Да не говорим за най-последните новости като динамични области, функциите LET и Lambda и т.н.

VLOOKUP, SUMIF, пивот таблици, графики са като английския език. В края на 20-ти век знаето на английски беше силно конкурентно предимство. Днес никой не те пита знаеш ли английски. Просто се ОЧАКВА да го знаеш.

Цените на курсовете са съвсем достъпни – всеки амбициозен и далновиден човек ще отдели 200 лева за обучение. Вероятно някой ще каже, че за тези ниски цени – толкова. Но не – в youtube има тонове безплатни уроци по Excel. Цели курсове за начинаещи и напреднали, за Power Query и Power Pivot, за графики и пивот таблици. В платформи като Udemy и edX могат да се намерят страхотни курсове за по 10-20-30 евро.

За мен съдържанието на курсовете по Excel за напреднали не е адекватно на съвременните възможности на програмата. Може би това е следствие от търсенето, защото самите работодатели не са наясно какво може да се направи с Ексел. Може би фирмите предлагат допълнителни, custom обучения по Power Excel и другите новости (знам със сигурност, че някои го правят).

Има и един друг момент. В програмите са широко застъпени голям брой инструменти на Ексел. Но рядко се срещат елементи на добри практики при работа в Ексел – как да се структурира един файл, какви контроли за грешки да се залагат, как да се намират грешки, как да се използват цветове за по-лесна ориентация във файла, ефективно използване на графики и т.н. Възможно е все пак лекторите да засягат тези теми в хода на обучението. Надявам се да е така.

Във всеки случай очерта се една празнина, която ще опитам да запълвам доколкото мога. Следете блога за интересно и полезно съдържание, каквото считам, че отговаря на критерия „Excel за напреднали“.

Линкове към курсовете

ITraining

Мицев център

Devise Expert

ИнтелектИ ООД

Smart Point

TrainSoft

Elpida

New Horizons

Progress.bg

МАКС ПЛЮС

Training Academy

shop.online-learning.bg

 

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.