Подреждане на данни с Power Query

PQ Norm 02.6

Постоянна връзка.