Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 04.3

Постоянна връзка.