Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 04.1

Постоянна връзка.