Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 03.3

Постоянна връзка.