Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 02.2

Постоянна връзка.