Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 02.1

Постоянна връзка.