Отваряне на втора сесия на Ексел

New_Instance_of_Excel 01.2

Постоянна връзка.