Грешки в Excel: как да ги намираме бързо и лесно

Наскоро ме попитаха как бързо и лесно могат да се намерят всички клетки с грешки в Excel файл. Това е един сравнително често сещан проблем за потребителите на Ексел. И обикновено решението, което се практикува е … ръчно обхождане и търсене на грешките една по една. Ясно е, че така е може да бъде много неефективно, особено ако клетките с формули са много и в много шийтове. В тази статия ще ви предложа три метода, с които можете бързо и лесно да откривате всички клетки с грешки в Excel.

Метод 1: CTRL+F

  1. Започваме с добре позната клавишна комбинация CTRL+F (Find)
  2. Да предположим, че търсим клетки с грешка #REF!. Тогава в менюто Find срещу Find what напишете #REF!

Търсене на грешки в Excel с CTRL+F p.1

3. В Options изберете дали да търси в целия файл (Workbook) или само в текущия шийт (Sheet)

4. Препоръчвам в Look in да изберете Values. Така Ексел ще търси в резултата от формулата в клетката и ще обхване всички грешки

5. Давате Find All и излиза списък с всички клетки, в които има грешка от типа #REF!

Търсене на грешки в Excel с CTRL+F p.2

6. В случая – има две такива в Sheet1 и една в Sheet2. Както знаете от статията за трикове с Find & Replace, с кликане върху някой от редовете отиваме директно в съответната клетка

След като намерим всички грешки от типа #REF!, можем да повторим процедурата за #DIV/0!, #N/A и т.н. грешки.

А, ако искаме да намерим всички грешки във файла, а не да ги търсим вид по вид? Тогава можем да използваме търсене с wild cards. В таблицата по-долу са посочени най-често срещаните грешки в Excel и на какво се дължат.

Кратко описание на често срещани грешки в Excel

Лесно се забелязва, че те следват един стандартен модел на изписване – всички започват със знака #, след който следват поне три символа.

Тогава можем с FIND да търсим следния стринг: #???*

Както виждате, Ексел намери всички клетки с грешки.

Но трябва да се внимава, защото някъде в данните може да имаме съвсем валиден запис, който прилича на грешка, но не е грешка. Например някакъв код да е записан така: #PLU123

Този метод е ефективен и лесен, но има един съществен недостатък – можем да обхождаме клетките една по една. Ако са 5-10, както в примерния файл, това не е проблем, но ако са десетки и стотици, няма да е удобно. Друг недостатък е, че пропуска клетки, които са в скрити редове или колони.

Метод2: CTRL+G

  1. При този метод използваме менюто Go To, което се появява след натискане на CTRL+G или F5

Търсене на грешки в Excel с CTRL+G p.1

2. Натискаме Special и се появява ново меню, където избираме както е показано – Formulas и отметка на Errors

Търсене на грешки в Excel с CTRL+G p.2

3. След като натиснем ОК – Ексел маркира всички клетки с грешки

4. Сега без да местим курсора, можем да оцветим клетките с грешки в някакъв цвят, например опушен лешник, за да се отличават. Можем и просто да натиснем Delete, за да ги изтрием или да направим някакво друго действие с тях

Вторият метод е удобен, когато искаме да маркираме всички клетки с грешки в Excel едновременно. Той също така не пропуска скритите клетки, а маркира и тях.

За сметка на това работи само в един шийт и маркира всички грешки без значение от вида им, т.е. не можем да намерим само грешки от типа #REF!. Или всичко, или нищо.

Метод3: Error Checking Tool

Ексел си има вграден инструмент за намиране и коригиране на грешки. Намира се в лентата с менюта и по-точно Formulas, секция Formula Auditing

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.1

Когато натиснем този бутон се появява меню, което предлага пълен или както е модерно да се нарича сега 360o поглед върху грешките в даден шийт.

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.2

 

Това меню е разделено условно на три секции. В ляво има две полета с информация:

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.3

Горното ни казва в коя клетка е грешката (в случая С6) и изписва формулата (в случая =A6/#REF!).

В долното поле Ексел ни пояснява на какво се дължи грешката. Обясненията не са много по-различни, от тези, които са посочени в таблицата с грешки в Excel по-горе, но е хубаво, че не се налага да ги помним.

Втората част от менюто Error Checking съдържа няколко бутона за допълнителни действия.

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.4

Първият бутон е Help on this Error. При натискането му Ексел автоматично се свързва с интернет (ако имате връзка, разбира се) и отваря допълнителен прозорец с указания как да поправите грешката.

Вторият бутон е Show Calculation Steps… Когато го натиснем, се отваря менюто Evaluate Formula.

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.5

В него с натискане на бутона Evaluate се преминава през всички стъпки, които изпълнява формулата. В случая то не ни е много от полза, защото формулата е доволно проста – дели едно число на друго. Но ако имаме някоя сложна формула с вложени функции, изпълнявайки формулата стъпка по стъпка можем да видим къде точно се появява грешката (или както му казваме “Формулата се чупи“).

С Ignore Error просто прескачаме грешката в тази клетка и отиваме на следващата. А с Edit in Formula Bar отиваме в полето за писане на формули, за да коригираме грешката ръчно.

Третата част от менюто съдържа три бутона за навигация.

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.6

Options извиква менюто с опции за формули (File -> Options -> Formulas), където можем да въведем някои настройки относно формулите.

А с Previous и Next преминаваме към предишната или следваща клетка с грешка в шийта.

Когато обходим всички клетки с грешки, Ексел извежда съобщение, че проверката на грешките в съответния шийт е приключила:

Търсене на грешки в Excel с Error Checking p.7

Остава ни само да натиснем ОК и да преминем на следващия шийт.

Основното предимство на този метод е, че няма как да пропуснем грешка в Excel. Той систематично обхожда всички клетки с грешки една по една, дори и да са в скрити редове или колони. Освен това имаме доста възможности да установим каква е грешката и как да я поправим.

Недостатък е, че трябва да минаваме грешките една по една и не можем да изберем типа грешка (примерно само #REF! или само #N/A)

Заключение

Разполагаме с няколко начина за откриване на грешки в Excel. Всеки си има своите предимства и недостатъци, но познаването им дава възможност за използване на подходящия метод за целта. И трите показани по-горе метода имат два големи недостатъка:

1. Те се прилагат когато потребителят се е сетил или установил, че някъде има грешка. Но ако просто разчита, че всичко е ОК, то грешките си остават неустановени, а това може да има доста неприятни последствия.

 2. Намират само технически грешки във формулите. Например една формула за сумиране може да е напълно коректна, но да не събира всички клетки, които трябва да се съберат.

Ако искаме да подсигурим, че нашите файлове нямат грешки тогава е необходимо да заложим проверки и контроли в самите тях, както се изисква от правилата за добра работа в Ексел.

Повече за грешките и работа с формули може да прочетете тук

Публикувано в Хитрини с етикети , , , , , , , , , . Постоянна връзка.