Remove Columns в Power Query

Премахването на ненужни колони (Remove Columns) от таблиците, с които работим  в Ексел е друга често срещана операция наред с отстраняването на редове.

С тази кратка статия ще покажа възможностите за премахване на колони в Power Query. Отново ще използвам за пример статистиката на НСИ за музеите в България. Но най-напред напомням, че каквото и да правим в Power Query, ние всъщност не пипаме самите данни. Те си остават непокътнати в съответния файл, в който са. Ние просто създаваме заявка (query), която извлича необходимите ни данни и ги привежда във вид, удобен за логаритмуване .

Ето тук данните са вкарани в Power Query, но наред с колоните с данни има и такива, които не ни трябват. Това са колони от 6 до 9. Те не съдържат данни и по-добре да ги разкараме, за да не ни се пречкат.

Най-лесно става, като ги селектираме и с десния бутон на мишката извикаме това меню:

Имаме две опции:

  • Remove – с нея премахваме маркираните колони
  • Remove Other Columns – с нея премахваме колоните, които НЕ са селектирани

Втората опция е удобна, когато не сме сигурни дали при Refresh няма да се появят други колони. Затова избираме тези, които ни трябват и казваме на Power Query да премахне всички останали.

Алтернативен вариант е след като селектираме колоните да отидем в менюто Home -> Manage Columns и там да изберем Remove Columns. Появяват се бутоните Remove и Remove Other Columns.

За работа с колоните служи и бутонът Choose Columns. Когато го натиснем се появяват две опции.

Едноименната Choose Columns ни позволява да изберем кои колони да останат, подобно на филтрирането:

При този вариант не е необходимо да маркираме която и да е от колоните.

Можем да използваме реда най-отгоре, за да търсим колони по част от името. Например на долната картинка са филтрирани колоните, които съдържат в наименованието си „5”.

Интересен е и бутонът Go to Column.  Смело мога да кажа, че откакто го открих, ми е един от любимите.

Понеже често ми се налага да работя с файлове с по над 100 (словом сто) колони, понякога е много трудно, ако трябва да отида от петата на осемдесет и петата. Но с Go to Column мога бързо и лесно да кажа на Power Query на коя колона искам да отидат и той за част от секундата ме прехвърля там.  И отново имам възможност да напиша някакъв стринг и Power Query да ми  покаже само колоните, чието име съдържа този стринг.

Може би се чудите дали случайно няма някаква клавишна комбинация  за изтриване на колони по подобие на Ексел. Там за изтриване на колони си имаме CTR+минус. И да, в Power Query може да се трият колони и с клавиши. И дори е още по-просто – само маркираме съответните колони и натискаме Delete. По този начин можем да трием и няколко колони на веднъж, дори и да не са съседни.

Това бяха основните методи за премахване на излишни колони (Remove Columns) в Power Query. Вместо заключение искам още един път да обърна внимание, че за разлика от Ексел, тук имаме възможност да премахнем или избраните колони, или тези, които не са избрани. Това е важно улеснение, когато от файл с 50 колони искаме да запазим само пет-шест. Remove Other Columns ни дава възможност да селектираме само тези няколко колони и да премахнем останалите.

Но дори и колоните да са малко, Remove Other Columns е за предпочитане, ако има вероятност в бъдеще да се появят нови колони в изходния файл. Когато кажем на Power Query да премахне всички колони в таблицата, без избраните от нас вече не ни интересува колко и какви колони ще бъдат добавени (или премахнати).

Публикувано в 5 минути Power Query с етикети , , , . Постоянна връзка.