За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 06

Постоянна връзка.