За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 05

Постоянна връзка.