За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 04

Постоянна връзка.