За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 03

Постоянна връзка.