За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 02

Постоянна връзка.