За Бога, братя, не правете лоши графики!

Bad charts 01

Постоянна връзка.