Скриване на текст чрез условно форматиране

Hide values with Conditional formatting 6

Постоянна връзка.