Скриване на текст чрез условно форматиране

Hide values with Conditional formatting 1

Постоянна връзка.