Фундаментът на основата

Fundamental principal 1

Постоянна връзка.