3 хитрини за анализ на данни с пивот таблици

3 pivot table tricks for better analysis 1

Постоянна връзка.