Обединяване на много .txt файлове в един

Combine many txt files 5

Постоянна връзка.