Обединяване на много .txt файлове в един

Combine many txt files 3.2

Постоянна връзка.