Обединяване на много .txt файлове в един

Combine many txt files 2

Постоянна връзка.